RAMP

RAMP

Mått

Rampens bredd ska vara minst 900 mm. Om lutning i längdriktningen överskrider 5 %, förses rampen med en avsats på minst 1500 mm efter varje 6000 mm.

Material

Rampen tillverkas som standard av svetsad gallerdurk 16×75/30×3. Vid önskemål från kunden kan andra gallertyper användas. För bättre hållfasthet och minskad halkrisk läggs alltid gallerdurken vinkelrätt mot rörelseriktningen.
Sidoprofilerna tillverkas av vinkeljärn.
Rampen vilar på rektangulära rörbalkar som även fyller funktion som räckesstolpar.

Räcke

Ledstångens höjd 900 mm, höjd för extra ledstång 700 mm. Ledstången tillverkas av ett 40 mm diameters rör.Det är även möjligt att beställa ledstång med väggfäste.
För ramper som ligger sida vid sida med en trappa eller brant används extra räckesståndare som skruvas fast i räckesstolpar.

Rampens bredd minst 900 mm.
Framför rampen och i slutet på rampen måste det finnas minst 1500x1500mm vändutrymme för rullstol.
Efter varje 6 meters (projektion) lutningssträcka måste det finnas ett ≤ 1500 mm vilplan (om lutningen överstiger 5 %).

Ytbehandling

Alla stålkonstruktioner är galvaniserade. Möjliga produkter priming och en slutlig målning.