Trappehustrapper

Vindeltrapper

Vangetrapp

Trapp med en bjelke

Trapp med to bjelker

Trinn

Stairman-metalltrepid-Astmed-Betoonaste
Betongtrinn:

Vasket betong,
Slipt betong
Terrazzo-betong.
Tykkelse 70 – 90mm

Stairman-metalltrepid-Astmed-Betoonaste-metall-toetusel
Betongtrinn på støttekonstruksjon av metall

Betongtrinn 50mm monteres
på 5-6mm tykk bærer
av platemetall.

Stairman-metalltrepid-Lehtmetallist-aste
Trinn av platemetall

Bød „skål“ av platemetall.
Fylles med betong eller plate.
På betongen monteres parkett eller linoleum (vanligvis samme materiale som er brukt ved overflatebehandling av gulvene).